PAR MUMS

ES fondu logo

2023.gada 6.novembrī SIA “EPVA Eksperti” Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.r. “Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu” 2.2.1.2.i. investīcijas “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā” ietvaros noslēdza līgumu Nr. 12.2-21/2023/15 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu procesu digitalizācijai komercdarbībā, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta ietvaros uzņēmums iegādājās specializētu programmatūru BEXEL MANAGER, kura nodrošina:

1) iespēju automātiski noņemt un strukturēt būvapjomus no būvju 3D BIM modeļiem;

2) iespēju automatizēt tāmes izveidi (ģenerēt), savienojot 3D BIM modeļos esošos atribūtus ar izmaksu datubāzi.

 

Konsultācijas iepirkumu un projektu vadības jautājumos

PUBLISKIE IEPIRKUMI UN ES PROJEKTU VADĪBA
– Pasūtītājiem

Mēs konsultējam valsts iestādes un pašvaldības, kas īsteno investīciju projektus, sniedzot palīdzību publisko iepirkumu organizēšanā, kā arī valsts un privātās partnerības projektu realizācijā.

– Pretendentiem

Mēs palīdzam komersantiem, kas izstrādā investīciju projektus, piedalās publiskajos iepirkumos vai ievieš valsts un privātās partnerības projektus.

– ES struktūrfondu finansējuma saņēmējiem

Mēs sniedzam pieredzējušu speciālistu atbalstu ES finansējuma saņēmējiem investīciju projektu realizācijā – konsultējam projektu sagatavošanā un īstenošanā.