ES struktūrfondu finansējuma un valsts atbalsta saņēmējiem

Sniedzot palīdzību ES struktūrfondu finansējuma un valsts atbalsta saņēmējiem (komersantiem un sabiedriskajām organizācijām), rūpējamies, lai finansējuma saņēmēja veikto iepirkumu dokumentācija būtu noformēta atbilstoši prasībām, ko izvirza finansējumu administrējošā institūcija. Tādējādi veicinām, lai iepirkumu ietvaros veiktie izdevumi būtu atzīti par attiecināmajām izmaksām.

Mūsu piedāvātie pakalpojumi ietver:
  • konsultācijas par Publisko iepirkumu likuma piemērošanu un iepirkuma procedūru norisi;
  • iepirkuma procedūru dokumentācijas sagatavošana un iepirkuma procedūru organizēšana ;
  • iepirkuma līgumu sagatavošana;
  • atzinumu sniegšana par iepirkuma procedūru atbilstību normatīvajiem aktiem iepirkumu jomā;
  • pārstāvība valsts iestādēs (LIAA, CFLA, VIAA, LAD), kas atbild par finansējuma piešķiršanu, iepirkumu jautājumos;
  • pārstāvība tiesā.