ES struktūrfondu finansējuma saņēmējiem

ES struktūrfondu finansējuma saņēmējiem nodrošinām iepirkumu dokumentācijas atbilstību prasībām, ko izvirza finansējumu administrējošā institūcija. Veicinām veikto izdevumu atzīšanu par attiecināmajām izmaksām.

Mēs piedāvājam:
  • konsultācijas par Publisko iepirkumu likuma piemērošanu un iepirkuma procedūru norisi;
  • iepirkuma procedūru dokumentācijas sagatavošana un iepirkuma procedūru organizēšana;
  • pārstāvība valsts iestādēs, kas atbild par finansējuma piešķiršanu -LIAA, CFLA, VIAA un LAD;
  • pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā.