PAR MUMS

Eiropas Projektu vadības asociācija

Mūsu mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības struktūrfondu projektu vadību, veicinot komercdarbības attīstību Latvijā.

Konsultācijas iepirkumu un projektu vadības jautājumos

PUBLISKIE IEPIRKUMI UN ES PROJEKTU VADĪBA
– Pasūtītājiem

Mēs konsultējam valsts iestādes un pašvaldības, kas īsteno investīciju projektus, sniedzot palīdzību publisko iepirkumu organizēšanā, kā arī valsts un privātās partnerības projektu realizācijā.

– Pretendentiem

Mēs palīdzam komersantiem, kas izstrādā investīciju projektus, piedalās publiskajos iepirkumos vai ievieš valsts un privātās partnerības projektus.

– ES struktūrfondu finansējuma saņēmējiem

Mēs sniedzam pieredzējušu speciālistu atbalstu ES finansējuma saņēmējiem investīciju projektu realizācijā – konsultējam projektu sagatavošanā un īstenošanā.