Publiskie iepirkumi

Pasūtītājiem

Mēs konsultējam valsts iestādes un pašvaldības, kas īsteno investīciju projektus, sniedzot palīdzību publisko iepirkumu organizēšanā.

Komersantiem

Mēs palīdzam komersantiem, kas izstrādā investīciju projektus, piedalās publiskajos iepirkumos vai ievieš valsts un privātās partnerības projektus.

ES struktūrfondu finansējuma saņēmējiem

Mēs palīdzam ES finansējuma saņēmējiem investīciju projektu realizācijā, nodrošinot konsultācijas projektu sagatavošanā un īstenošanā.