PRETENDENTIEM

Piegādātājiem (pretendentiem) palīdzam profesionāli sagatavot piedāvājumus,  kā arī apstrīdēt ierobežojošas nolikuma prasības un nepamatotus pasūtītāja lēmumus.

Mēs piedāvājam:
  • konsultācijas saistībā ar piedalīšanos iepirkuma procedūrās;
  • piedāvājuma dokumentācijas izstrāde vai pārbaude;
  • konsultācijas par nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaudi;
  • iepirkuma prasību un pasūtītāja lēmumu apstrīdēšana;
  • pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā.