PASŪTĪTĀJIEM

Konsultācijas publisko iepirkumu jautājumos

Mēs nodrošinām pieredzējušu speciālistu konsultācijas gan kārtējos iepirkumos, gan unikālu un vērienīgu projektu realizācijā.

Pasūtītājiem sniedzam juridisko palīdzību, samazinot iespējamos riskus iepirkuma procedūru laikā un nodrošinot rezultātu sasniegšanu nospraustos termiņos.

Nodrošinām iepirkuma dokumentācijas atbilstību prasībām, ko izvirza ES struktūrfondu finansējumu administrējošās institūcijas. Veicinām veikto izdevumu atzīšanu par attiecināmajām izmaksām.

Mēs piedāvājam:
  • konsultācijas par iepirkuma procedūru norisi un Publisko iepirkumu likuma vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma piemērošanu;
  • konsultācijas par iepirkumu stratēģiju, plānošanu, piemērotāko iepirkuma procedūru izvēli, un iepirkumu strukturēšanu;
  • iepirkuma procedūru organizēšana un vadība (no vajadzību noteikšanas līdz līguma noslēgšanai);
  • iepirkuma dokumentācijas sagatavošana (nolikumi, kvalifikācijas prasības un vērtēšanas kritēriji, iepirkuma līgumi);
  • juridiskais atbalsts piedāvājumu vērtēšanas laikā;
  • konsultācijas par nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaudi;
  • risinājumi strīda gadījumos;
  • pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā.