Atbalsts procesu digitalizācijai

ES fondu logo

2023. gada 6. novembrī SIA “EPVA Eksperti” noslēdza līgumu Nr. 12.2-21/2023/15 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru saskaņā ar Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma programmu. Šī iniciatīva tiek finansēta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, un tā mērķis ir veicināt digitalizāciju komercdarbības procesos.
Šī projekta ietvaros uzņēmums iegādājās specializētu programmatūru BEXEL MANAGER, kas sniedz vairākas svarīgas funkcijas:

1) Automātisku būvapjomu noņemšanu un strukturēšanu no būvju 3D BIM modeļiem;
2) Tāmes izveides automatizāciju, kur tiek ģenerētas, savienojot 3D BIM modeļos esošos atribūtus ar izmaksu datubāzi.

Šis solis uz priekšu digitalizācijas jomā ļauj uzņēmumam efektīvāk pārvaldīt savus resursus un procesus, ieviešot modernas tehnoloģijas, kas atbilst jaunākajiem standartiem un prasībām.

Projekts tiek īstenots Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.r. “Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu” 2.2.1.2.i. investīcijas “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā” ietvaros.