Publiskie iepirkumi

1. Valsts un pašvaldību pasūtītājiem

Mēs konsultējam valsts iestādes un pašvaldības, kas vēlas īstenot investīciju projektus, sniedzot palīdzību publisko iepirkumu organizēšanā, kā arī valsts un privātās partnerības projektu realizācijā.

2. Komersantiem

Mēs palīdzam komersantiem, kas izstrādā investīciju projektus, piedalās publiskajos iepirkumos vai ievieš valsts un privātās partnerības projektus.

3. ES struktūrfondu finansējuma un valsts atbalsta saņēmējiem

Mēs nodrošinām kvalificētu, pieredzējušu speciālistu konsultācijas un atbalstu investīciju, attīstības projektu realizācijā – sniedzam palīdzību ES finansējuma un valsts atbalsta saņēmējiem, nodrošinot konsultācijas atbalsta saņēmējam ES fondu finansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā.