PAR MUMS

Eiropas Projektu vadības asociācija

Biedrības “Eiropas Projektu vadības asociācija” mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības struktūrfondu projektu vadību, veicinot komercdarbības attīstību Latvijā. Biedrība apvieno nozaru speciālistus, kuru darbs ir  saistīts ar ES finansēto projektu ieviešanu un komercdarbības vides uzlabošanu.

1. Komersantiem

Mēs palīdzam komersantiem, kas izstrādā investīciju projektus, piedalās publiskajos iepirkumos vai ievieš valsts un privātās partnerības projektus.

2. Valsts un pašvaldību pasūtītājiem

Mēs konsultējam valsts iestādes un pašvaldības, kas īsteno investīciju projektus, sniedzot palīdzību publisko iepirkumu organizēšanā, projektu vadībā, kā arī valsts un privātās partnerības projektu realizācijā.

3. ES struktūrfondu finansējuma un valsts atbalsta saņēmējiem

Mēs sniedzam palīdzību ES struktūrfondu finansējuma saņēmējiem, konsultējot ES finansēto projektu sagatavošanā un realizēšanā.