Komersantiem

Komersantiem (pretendentiem), kas vēlas piedalīties publiskā iepirkuma procedūrās, palīdzam profesionāli sagatavot piedāvājumus, kā arī nepieciešamības gadījumā apstrīdēt nepamatotus pasūtītāja lēmumus.

Mūsu piedāvātie pakalpojumi ietver:
  • konsultācijas saistībā ar piedalīšanos iepirkuma procedūrās;
  • piedāvājuma dokumentācijas pārbaude pirms piedāvājuma iesniegšanas;
  • iepirkuma līgumu sagatavošana;
  • atzinumu sniegšana par iepirkuma procedūru atbilstību normatīvajiem aktiem iepirkumu jomā;
  • publisko iepirkumu apstrīdēšana un pārstāvība Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijā;
  • apmācības publiskā iepirkuma jautājumos.