PAR MUMS

Eiropas Projektu vadības asociācija

Biedrības “Eiropas Projektu vadības asociācija” mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības struktūrfondu projektu vadību, veicinot komercdarbības attīstību Latvijā.

Lai informētu par aktualitātēm likumdošanā jautājumos, kas skar mūsu darbības pamatvirzienus, mēs organizējam informatīvos seminārus. Šos seminārus vada nozaru speciālisti – profesionāli konsultanti, kā arī valsts iestāžu darbinieki, kas izstrādā attiecīgās nozares politiku.

Konsultācijas iepirkumu un projektu vadības jautājumos

PUBLISKIE IEPIRKUMI UN ES PROJEKTU VADĪBA
1. Valsts un pašvaldību pasūtītājiem

Mēs konsultējam valsts iestādes un pašvaldības, kas īsteno investīciju projektus, sniedzot palīdzību publisko iepirkumu organizēšanā, kā arī valsts un privātās partnerības projektu realizācijā.

2. Komersantiem

Mēs palīdzam komersantiem, kas izstrādā investīciju projektus, piedalās publiskajos iepirkumos vai ievieš valsts un privātās partnerības projektus.

3. ES struktūrfondu finansējuma un valsts atbalsta saņēmējiem

Mēs nodrošinām kvalificētu, pieredzējušu speciālistu konsultācijas un atbalstu investīciju, attīstības projektu realizācijā – sniedzam palīdzību ES finansējuma un valsts atbalsta saņēmējiem, nodrošinot konsultācijas atbalsta saņēmējam ES fondu finansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā.