PAR MUMS

Eiropas Projektu vadības asociācija

Mūsu mērķis ir sekmēt Eiropas Savienības struktūrfondu projektu vadību, veicinot komercdarbības attīstību Latvijā. Mēs apvienojam speciālistus, kuru darbs ir saistīts ar ES finansēto projektu ieviešanu.

– Pretendentiem

Mēs palīdzam komersantiem, kas izstrādā investīciju projektus, piedalās publiskajos iepirkumos vai ievieš valsts un privātās partnerības projektus.

– Pasūtītājiem

Mēs konsultējam valsts iestādes un pašvaldības, kas īsteno investīciju projektus, sniedzot palīdzību publisko iepirkumu organizēšanā un projektu vadībā.

– ES struktūrfondu finansējuma saņēmējiem

Mēs palīdzam ES struktūrfondu finansējuma saņēmējiem, konsultējot ES finansēto projektu sagatavošanā un realizēšanā.